V našem kraji řešíme lůžkovou péči, nedostatek lékařů a elektronizaci

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Od roku 2016 jsem členem Výboru zdravotní a preventivní péče Moravskoslezského kraje (MSK). Jaké problémy řeší v současné době kraj ve zdravotnictví, jedné z klíčových oblastí ovlivňujících kvalitu života populace všech generací?

Začnu obecnými čísly: v 6 okresech Moravskoslezského kraje žije přes 1 milion 200 tisíc obyvatel. Na tento počet připadá 4 310 ambulancí, 265 lékáren a 37 lůžkových zařízení (nemocnice, léčebné a rehabilitační ústavy, ale také hospic a dětský domov). V žádném jiném kraji není tolik nemocnic jako v MSK – celkem 17. Kraj je zřizovatelem 6 z nich: jde o nemocnice v Karviné, Havířově, Třinci, Frýdku-Místku, Opavě a v Krnově. K zdravotnickým organizacím kraje také patří Bílovecká nemocnice a Sanatorium Jablunkov, které jsou akciovými společnostmi.

 
Ve většině krajských nemocnic se dlouhodobě nedaří stabilizovat finanční situaci, nemocnice hospodaří s negativním hospodářským výsledkem a finanční deficit se stále prohlubuje. Napjatý je rovněž personální stav v nemocnicích. Ačkoliv byla minulá zastupitelstva na závažné problémy upozorňována, nevěnovala jim dostatečnou pozornost. Situace se změnila až s nástupem nového vedení kraje a s příchodem nového náměstka hejtmana pro zdravotnictví. Nynější krajská koalice (ANO, ODS, KDU-ČSL) začala alarmující stav řešit.

 

Usnesením č. 20/1821 ze dne 12. 9. 2017 zřídila rada kraje pracovní skupinu pro optimalizaci struktury poskytované lůžkové zdravotní péče v Moravskoslezském kraji. Návrhy na optimalizaci byly a jsou pravidelně diskutovány a postupně zaváděny do praxe.

 
Optimalizace se bude týkat:
1. Aktualizace a sjednocení organizačních struktur nemocnic Moravskoslezského kraje: šest krajských nemocnic je od roku 2013 řízeno v personálních uniích, nyní dojde ke zrušení jedné unie (Frýdek-Místek a Třinec), naopak dvě unijně řízené nemocnice budou mít jednu společnou účtárnu

2. Reorganizace nebo reprofilizace zdravotní péče, které budou reagovat na reálnou situaci v kraji: počet nemocničních lůžek bude přizpůsoben aktuálním požadavkům nemocnice (některé mají přebytečné lůžkové kapacity) a dojde k dohodě o provádění specializovaných výkonů jen v některých z nich.

3. Investiční strategie reflektující jak rozvoj, tak případnou reorganizaci péče v jednotlivých nemocnicích:
– proběhnou nová jednání s pojišťovnami o úpravě úhrad a rozšíření kódů pro úhrady výkonů
– nákupy přístrojové techniky do nemocnic projdou analýzou a ekonomizací s cílem vyhnout se dublování

 

Lůžek je dostatek, musíme je umět optimálně využít

Odbor zdravotnictví kraje v součinnosti s odborníky z různých oblastí zdravotnictví a z akademické sféry zpracoval vstupní analýzu poskytované lůžkové zdravotní péče. Analýza zahrnuje mj. srovnání reálné kapacity (počtu) lůžek v jednotlivých nemocnicích a jejich využití. Optimálním, tzn. „plně využitým lůžkem“ je lůžko, z něhož je týž den pacient propuštěn a jiný pacient na totéž lůžko ve stejný den přijat. Analýza ukázala, že většina nemocnic má nadbytek lůžkových kapacit, vybraná oddělení vykazují dlouhodobě rezervu lůžek vyšší než 30 %, v některých oborech mají velký nadbytek lůžek všechny nemocnice. Někde po zavření stanice nedošlo ke krizi, protože ani předtím kapacitu, kterou měli k dispozici, nevyužili, v Havířově na interně museli snížit počty hospitalizací po zavření lůžek kvůli nedostatku personálu.

Analýza slouží jako podklad pro další postup zřizovatele, tedy kraje. Postup je projednáván a koordinován se zdravotními pojišťovnami.

Návrhy v oblasti optimalizace lůžkové zdravotní péče budou postaveny na dalším konceptu rozvoje specializace jednotlivých nemocnic, dostupnosti pro pacienty a příslušných spádových oblastí.

 
Dotace v roce 2018 přesáhnou 5 milionů korun

Pro rok 2018 byly schváleny dotační programy pro zdravotnictví celkové výši 5 367 200 Kč. Tyto finance budou využity například na podporu projektů, které připravuje Charita (Ostrava, Opava, Frýdek–Místek), na podporu hospicové péče (Moravskoslezský kraj se bude podílet na úhradě uznatelných nákladů až 70 procent, což je o 20 procent více než loni) a na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost.

 

Nedostatek lékařů řešíme podporou specializačního vzdělávání a stipendijními programy

Velké problémy má kraj v oblasti zdravotnictví se zajištěním přiměřeného počtu lékařů. Není pravda, že za úbytkem lékařů v MS kraji je jen jejich stárnutí. V letech 2016–2017 ubylo celkem 186 lékařů, ale z toho jen 14 odešlo do důchodu, zatímco k jinému poskytovateli zdravotnických služeb jich odešlo 75. Dalšími důvody byly odchody do soukromé praxe či do zahraničí (cca 14 lékařů), přes 40 lékařek nastoupilo na mateřskou dovolenou.

Všeobecným praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost proto kraj v letošním roce nabízí individuální dotaci na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním. Cílem dotace je získat kvalifikované lékaře, kteří zajistí primární zdravotnickou péči pro obyvatele Moravskoslezského kraje a zlepší její dostupnost pro pacienty.

MS kraj rovněž připravil stipendijní programy, které by měly motivovat studenty lékařských fakult a zdravotních škol nejen k dosažení co nejlepších studijních výsledků, ale také k tomu, aby po dokončení studia začali pracovat u některého krajského poskytovatele zdravotních služeb.

Krajská koalice rozšířila projekt Zaměstnanecká mobilita, který má zastavit odliv lidí z regionu a pomoci firmám zajistit dostatek kvalifikovaného personálu, na zdravotnické pracovníky. Od 1. března 2018 mohou zadarmo dojíždět do práce veřejnou dopravou lékaři, farmaceuti, zdravotní sestry, nutriční terapeuti a další zdravotničtí pracovníci, kteří začnou pracovat v kterémkoliv zdravotnickém zařízení na území Karviné, Havířova či Orlové.

 
Elektronické zdravotnictví umožní lékařům, aby se více věnovali svým pacientům

 
Krajské zdravotnictví se stále intenzivněji zabývá tzv. eHealth Care, tedy elektronickým zdravotnictvím. Jde o téma, které si pro zdravotnictví rovněž stanovila ODS, a to už v loňských parlamentních volbách: odstranit nadbytečnou byrokracii a papírování a zjednodušit zdravotnickou dokumentaci a administrativu, která nebude lékaře a sestry přetěžovat a poskytne jim více času léčit a mluvit s pacienty.

Na krajské úrovni jde především o zavádění elektronické zdravotnické dokumentace, provoz elektronického podepisování v laboratořích, komunikaci mezi laboratořemi, další rozvoj elektronické komunikace mezi zdravotní záchrannou službou a zdravotnickými zařízeními apod. Chceme také umožnit pacientům, aby se na vyšetření v nemocnicích mohli objednávat přes internet.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.