Gynekologem v Irsku

Když mi před třemi lety přistála v mailové schránce nabídka od polského kolegy s nabídkou práce v Irsku, jen jsem ji přelétl a nevěnoval jí další pozornost. Až po několika dnech na konci pracovní doby, kdy jsem probíral mailovou poštu, jsem si jí opět všiml. Otevřel jsem ji a přečetl ještě jednou. Polský kolega hledal gynekologa -specialistu pro svou praxi. Zaujala mě poznámka, že vítá znalost polštiny, ruštiny, slovenštiny a angličtiny. Spíše z hecu jsem odepsal a k mému údivu asi za týden přišla pozvánka do Dublinu k setkání.

Nové pracoviště: Medical Centre

Po upřesnění termínu jsem odletěl do Dublinu, kde jsem měl již rezervován hotel. Tam kolega čekal. Usedli jsme v hale hotelu a začali vést rozhovor, který se protáhl na dvě hodiny. Kolega o mně měl zjištěno všechno. Vzájemně jsme se informovali, co kdo dělá, jaké má zkušenosti, délku praxe a kvalifikaci. Rozhovor byl veden střídavě v polštině a angličtině. Poté mě vzal na prohlídku svého Medical Centre, což označuje komplex ambulancí různých specialistů v jedné budově. Sídlil tam kolegaurolog, všeobecný lékař (General Practitioner = GP), internista-gastroenterolog, ortopéd a dentista.

Klinika sídlí v krásném irském klasickém třípodlažním domě a zabírá dvě podlaží. Na každém je několik ordinací s velkou čekárnou s krbem a recepce s recepční a asistentkou v jedné osobě. Zdravotní sestra je volána pouze v nasmlouvaném čase k odběrům, jinak si lékař dělá vše sám.

Slovo dalo slovo a plácli jsme si. Jsem lékařský ředitel kliniky pro léčbu neplodnosti v  Ostravě již 23 let. Nicméně jsem nějak podvědomě tušil, že by nebylo špatné získat zkušenosti s prací v zahraničí. Tak jsem se stal prvním českým privátním gynekologem v celém Irsku.

Přísné podmínky registrace

Podotýkám, že jsem byl pozván, čili nehledal jsem místo sám. Proto jsem to měl již ze začátku velmi ulehčené a začal vyřizovat papíry s pomocí kolegy. Přiznám se, že bez jeho pomoci bych neměl šanci registraci v Irish Medical Council zvládnout. Jsou zde přísná kritéria, vše je nutno doložit, přeložit a právně ověřit. Na závěr se vyplňuje 22stránkový dotazník, který bez vysvětlení zasvěceného člověka bych vyplnil asi tak za dva roky. Přesto všechno mi vyřízení registrace zabralo asi 7 měsíců.

Přijal jsem tedy práci na soukromé klinice PW Medical Centre přímo v centru Dublinu, což je jedna z nejprestižnějších adres. Domluvili jsme se na pracovní době od čtvrtka či pátku večera do soboty odpoledne jednou za 14 dní. Dostal jsem povolení užívat ambulanci jako pobočku své kliniky u pacientek s diagnózou neplodnosti a poskytovat nabídky operační ch výkonů v Česku, neboť ty jsou v Irsku velmi drahé či málo dostupné.

Odlišnost od Česka: každý je povinen pečovat o své zdraví

Další věc, kterou musím zdůraznit, je pomoc dalšího polského kolegy, který pracoval na privátní klinice již pět let a důkladně mě zasvětil do podmínek a zvyků tamního zdravotnictví, což mi velmi pomohlo vyhnout se mnoha chybám a nepříjemnostem hned na začátku mé praxe.

Byl jsem poučen, jak psát doporučení do nemocnice, jaká je funkce GP, jak probíhá předepisování  léků a celková organizace zdravotní péče. Co se týká úhrad za lékařskou péči, platí zde pokladenský systém. Zaplať a pak jdi na pojišťovnu s účtem.

Komunikace s lékaři a nemocnicemi  probíhá pomocí  tzv. referral letters (obdoba naší lékařské zprávy)a je vedena formou dopisu, ve kterém velmi slušně žádáte o konzultaci či  léčbu. A když se vám pacientka vrátí, přinese s sebou podobný dopis.

Byl jsem velmi překvapen, jak je zde privátní péče drahá, včetně laboratorních odběrů. Jsou to někdy mnoho násobné částky oproti našim. Nicméně, průměrný příjem v Irsku na hlavu je cca 2200 Eur, což není až zas tak málo.

Zásadní rozdíl mezi zdravotnictvím v Irsku a u nás je ten, že v Irsku jste povinni o své zdraví pečovat, na rozdíl od našeho státu, který dává právo na zdraví. Proto když se Vám v Irsku narodí postižené dítě, je to vaše chyba, že jste si nezaplatili potřebná  vyšetření, která jsou všechna u specialistů k dispozici.

Páteří irského zdravotnictví je Státní zdravotní služba (Health  Service Executive – dále HSE), která umožňuje při důkazu nižších sociálních podmínek (přesně definovaných) u trvale pobývajících a pracujících na území Irska nárok na bezplatnou zdravotní péči vydáním tzv. Medical Card. Existuje přesně definovaná sít zdravotnických zařízení a lékařů, kde lze kartu uplatnit. Bohužel specialistům tuto kartu  HSE nepřiděluje. Týká se vesměs nemocnic a GP. I tato karta má však svá omezení a nevztahuje se na některá specializovaná vyšetření, speciální laboratorní odběry a léky.

Nač má nárok žena v těhotenství

HSE vypisuje speciální preventivní programy, které jsou dostupné a bezplatné pro všech obyvatele Irska. Já se setkal pouze se dvěma.

První se týká péče o ženu v těhotenství . Každá  žena, která je těhotná a má bydliště v Irsku, má  nárok na tzv. Maternity Care Services  (mateřskou péči v rámci Maternity and Infant  Scheme). Tento program umožnuje pět bezplatných návštěv u GP během těhotenství, pouze první návštěva je placená (50 EUR). GP kontroluje ženu během celého těhotenství , posílá ji do nemocnice pouze na předepsaná vyšetření a pouze při komplikacích ji odesílá ke specialistům. GP rovněž vystavuje doporučení k porodu do přidělené nemocnice. Žena má nárok na dva ultrazvuky, ve 14. a 22. týdnu, a jeden krevní odběr. Genetické testy a speciální odběry pouze za poplatek. Ženy si mohou vybrat, které testy chtějí absolvovat.

Druhý je tzv. Cervical Check Program, který umožňuje bezplatně jednou za tři roky a po 44. roce jednou za pět let bezplatný odběr cytologie z děložního čípku. Tento program je přístupný všem lékařům, pacientka se jednoduše registruje přes internet.

General  Practicioner – praktický lékař

Hned po HSE je v pořadí důležitosti General  Practicioner (GP) – rodinný, všeobecný  či  praktický lékař. Tito lékaři jsou multidisciplinární, tzv. mohou poskytovat péči ve všech oborech, mimo stomatologii.

K péči o státní pojištěnce musí mít GP přidělen kontrakt, kdy mu vzniká nárok na příspěvek na pacienta a další výhody, nicméně i u něj se platí, i když nikoliv tolik, jako u specialistů.

GP  ošetřují  dospělé  i  dětské  pacienty, praktikují ambulantní gynekologii včetně prohlídek těhotných. Kromě toho se někteří GP specializují například na malou chirurgii, pohlavně přenosné choroby a respirační nebo sportovní medicínu. Mohou dělat cokoliv, nač si troufnou – a také to dělají. Velkou skupinou jsou prohlídky těhotných, o které se praktik stará spolu s porodnicí, prohlídky novorozenců a očkování dětí. Se sestrou provádějí odběry krve a odběry na cytologii děložního čípku.

Já jsem ihned našel kontakt na GP, se kterým spolupracuji. Vzájemně si posíláme pacientky a spolupráce je výborná.

Preventivní prohlídky zde neexistují, každý je zodpovědný za své zdraví sám.

Co nabízí naše klinika

Soukromé zdravotní pojištění je v Irsku extrémně drahé, u svých pacientek se s  ním setkávám velmi zřídka. Návštěva praktického lékaře je pro držitele Medical Card zdarma, ostatní platí okolo 50 EUR, u specialisty se ceny pohybují od 50 do 150 EUR za návštěvu.

Naše klinika poskytuje  celé spektrum vyšetření od krevních testů po ultrazvuk v 11.–13.týdnu těhotenství, 3D a 4D ultrazvuk, genetické testy  PAPP- A test (12.-14. týden ), triple test (14.-20. týden), stěry z čípku děložního a další množství odběrů a vyšetření . Všechny tyto služby jsou zpoplatněny.

V ordinaci máme zaregistrované pacienty mnoha národností z Evropy. Jedná se ale pouze o „private patients”, o pacienty, kteří za návštěvu platí. Vidíme také pacienty od kolegů, protože jim nebylo vyhověno v žádosti o rychlou konzultaci nebo prostě chtějí  „second opinion” – názor dalšího lékaře.

Co mě trochu překvapilo, byl příliv pacientek ze Severního Irska, konkrétně z Belfastu. Dozvěděl jsem se, že tam mají pouze jednoho českého lékaře, a ten je stomatolog. Nicméně, z Belfastu do Dublinu je to po dálnici asi 120 km, takže dostupnost je zde dobře zajištěna.

Na co je nutno si dát velký pozor, je riziko soudního sporu, které je zde několikanásobně vyšší a částky se pohybují zcela v jiných řádech.  I proto je povinnost sjednat si kvalitní pojištění přímo na míru vašeho povolání.

Přísná kritéria pro kvalitní péči

Všichni lékaři jsou povinni po získání licence se registrovat v tzv. Professional Competence, což je systém kontinuálního vzdělávání a každý rok se za něj komoře platí. Tento systém prosazuje Irská lékařská komora ve spolupráci s RCPI  (Royal College of Physicians of Ireland) a s Institute of Obstetricians and Gynaecologists. Lékař je povinen nasbírat za rok 50 kreditů a provést tzv. audit. Cílem je umožnit větší záruku kvalitní péče od lékařů, z nichž mnozí jsou mezinárodní absolventi lékařských fakult. Každoroční kontrola splněných kreditů je velmi přísná a při jejich nesplnění vám mohou odebrat lékařskou licenci.

Počasí podobné, zkušenost nenahraditelná

Jako většina gynekologů mám velmi rád svůj obor, a proto mohu zahraniční zkušenost v Irsku doporučit, neboť velmi rozšiřuje úhel pohledu na medicínu a dává nové zkušenosti, které nelze jinde získat.

Irové jsou velmi přátelští a veselí lidé, kteří vám ochotně pomohou. Irsko je spolu se Singapurem na prvním místě v jednoduchosti podnikání, byrokracie je zde minimální. Všichni jsou velmi  slušní a když vidí, že si nevíte rady, přispěchají vám na pomoc. Jsou stále dobře naladěni. A irské počasí? Zatím se mi nezdá, že by se lišilo od našeho.

Osobní svoboda začíná u svobody ekonomické

Je v dnešním světě osobní svoboda nedosažitelným přepychem?

Pokud si myslíte, že se můžete cítit svobodní, když máte na svých bedrech dluhy, které musíte splácet a které vás odrazují od dalších, mnohdy odvážných a důležitých kroků nutných k udržení vaší osobní svobody, pak jste na velkém omylu. Spadli jste, i když někdy nevědomě či neúmyslně, do pasti, která se pro mnohé z vás časem stane noční můrou a mnohdy takřka nepřekonatelným břemenem. Tento problém považuji za jeden z nejnebezpečnějších pro nás všechny, neboť je pevně svázán s naší „svobodou”.

Můj názor je, že být skutečně svobodný v dnešním světě je pro mnoho lidí obrovským přepychem, který si, i kdyby sebevíc chtěli, nemohou dovolit. A tento druh osobní svobody je spojen s převážně s ekonomickou nesvobodou. Ta je následně doprovázena strachem svobodně se vyjadřovat a konat kroky, které vás ke svobodě povedou. Podle mě je ekonomická svoboda první krokem a de facto začátkem ke svobodě „celkové”.

Nedávno jsem potkal známého, který mi řekl, že teď splatil po 15 letech hypotéku. A pronesl větu, která mi utkvěla v paměti: „Ani nevíš, jak jsem šťastný. Teď se cítím daleko více svobodný. Konečně jsem pochopil, co je to svoboda”. TESAT TATO SLOVA.

Jít za každou cenu nejen do hypotéky či půjčky na jakoukoliv dlouhou dobu s tím, že nevíte, co bude zítra a riskovat ekonomickou (finanční) nesvobodu, která se dříve nebo později může projevit v osobní nesvobodě, je odvážným krokem s velmi vysokým rizikem. To je nutné dobře zvážit, než se k takovému kroku rozhodnete, a je dobré mít již předem připraveno řešení, pokud nastane situace, kdy nebudete schopni svých závazků dostát. Je ale bohužel smutnou pravdou, že mnoho lidí na podobné následky svých rozhodnutí nemyslí, a nebo, což je ještě horší, ani myslet nechce.

Nejlepším řešením (logicky) je žít tak, jak si to mohu dovolit. Ale je přirozenou lidskou vlastností chtít se mít lépe než ostatní, i když mnohdy za neúměrně vysokou cenu – ztrátu osobní svobody. Dalším řešením, které ale (bohužel) není reálné pro všechny, může být vytvoření jakési finanční rezervy na dostatečně dlouhé období, ve kterém se můžete dostat do situace, že nemáte příjem, ale ztráta příjmu nemusí být nutně záležitostí drastického snižování stavů, insolvence či bankrotu.

Nemít dluhy a být na svém je nejlepší začátek cesty k takové svobodě, která je a stále bude pro mnohé nedosažitelným přepychem.

A míra svobody není jen o tom, jak je napsaná ústava a jaký je právní řád, především pokud se lidé ústavou a právním řádem neřídí a vykládají si ji každý po svém, ale hlavně o tom, v jakém prostředí se pohybujete a žijete.