Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
 • Pavel Čermák

 • "Vize bez realizace
  jsou pouhou halucinací."

  Sigmund Freud

O mně

Narodil jsem se v roce 1960 v Ostravě, kde také celý život bydlím a pracuji. Už dvacet osm let jsem ženat s manželkou Zuzanou, v současné době primářkou Krevního Centra Fakultní nemocnice v Ostravě a pedagožkou na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Mám dvě dospělé děti ve věku 29 a 27 let. Můj životopis

Vize bez realizace jsou pouhou halucinací.

Sigmund Freud

Asistent senátora

Od listopadu 2016 jsem asistentem senátora za volební obvod č. 70 Ostrava-město Ing. Zdeňka Nytry. V této pozici působím především jako konzultant pro oblast zdravotnictví. Senátorovi Zdeňku Nytrovi poskytuji na základě odborných analýz stanoviska a doporučení k zákonům, které jsou projednávány v horní komoře Parlamentu České republiky.

Čínskou medicínu bych nechal pod kontrolou

Horní komora Parlamentu schválila 15. února senátorský návrh…

E-recepty fungují. Nedostatky v systému se řeší

Spuštění systému elektronických receptů proběhlo v novém…

O e-receptech v Parlamentních listech

Senát na zasedání 12.10. podpořil v prvním kole novelu zákona…

Daňové zvýhodnění dárců nedostatek krve nevyřeší

20. července projednávali senátoři na své 8. schůzi mj.…

Bezplatné zdravotnictví je cestou do pekla

Pod tímto názvem jsem poskytl rozhovor pro červencový Zpravodaj…

Zdravotnictví můžeme srovnat s trojnožkou, jejíž jednou nohou je dostupnost, druhou kvalita a třetí finanční efektivita. Záleží na tom, jak která noha je pevná – pouze na dvou či na jedné noze se stát nedá.

Zdravotnictví

 • NA JAKÝCH ZÁKLADECH MUSÍ STÁT NAŠE ZDRAVOTNICTVÍ?

  Představme si zdravotnictví jako trojnožku, kdy jednou nohou je dostupnost, druhou kvalita a třetí finanční efektivita. A zde záleží na tom, jak která noha je pevná. Pouze na dvou či na jedné se stát nedá.

 • FINANCOVÁNÍ

  Velkou předností českého zdravotnictví je dobrá dostupnost zdravotní péče a rovnost v přístupu k ní – množství a kvalita zdravotní péče, kterou dostávají lidé majetní a nemajetní, se příliš neliší.

  Ale je při současném nastavení financování naše zdravotnictví v dlouhodobějším horizontu udržitelné? Dnes je na české zdravotnictví vynakládáno 7,8 procenta HDP, což je pod celoevropským průměrem, který činí 9,9 procenta HDP (v Německu je to 11,1 procenta a v Rakousku 10,4 procenta). Vlivem stárnutí populace se výdaje na zdravotnictví v ČR budou stále zvyšovat a přitom stále menší procento obyvatelstva bude pracovat a odvádět zdravotní pojištění.

  Výdaje ČR na zdravotnictví se dnes vyznačují velkou závislostí na veřejných rozpočtech (84 % šlo z veřejných rozpočtů v roce 2014, tj. 4. nejvyšší podíl v EU), což je mimo jiné dáno i nízkou spoluúčastí ze strany pacientů. Břemeno stále rostoucích výdajů v budoucnu tak ponesou hlavně veřejné rozpočty, které jen stěží zajistí financování zdravotní péče v současné šíři a kvalitě.

  Řešení do budoucna vidím jednoznačně ve zvyšování efektivity výdajů do zdravotnictví, zapojení dodatečných zdrojů, zajištění efektivní konkurence mezi zdravotními pojišťovnami a nastavení spoluúčasti pacientů tak, aby pacient získal nejen širší nabídku služeb, ale nesmí být přitom v žádném případě omezena dostupnost zdravotní péče.

 • SPOLUÚČAST PACIENTŮ

  Vím, že zavedení spoluúčasti samo o sobě mezeru ve financování nevyřeší a může být překážkou pro čerpání péče některými pacienty, ale přesto ji považuji za nezbytnou, zejména z hlediska motivace chování pacientů a pro řízení poptávky pro zdravotní péči. Zavedení spoluúčasti, která musí být přesně definována, bude mít za následek i vyšší tlak na kvalitu poskytované péče (když platím, požaduji co nejkvalitnější služby).

  Další cestou zapojení pacientů do financování je zavedení komerčního připojištění (zatím je možné jen u dentální péče) a nadstandardů, které by výrazně rozšířily možnost volby ze strany pacienta. Od placení péče by měly být osvobozeny děti, důchodci s nižším příjmem a určitá zdravotní péče by měla být zdarma (např. během těhotenství a porodu, léčba nakažlivých nemocí a nemocí z povolání).

 • ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

  Měl by být zaveden pluralitní systém, který nevylučuje i možnost většího počtu vzájemně si konkurujících pojišťoven. V českém systému je totiž konkurence zdravotních pojišťoven výrazně omezena, pojišťovny jsou do značné míry svázány úhradovou vyhláškou a mají jen velmi malý prostor na to se odlišit či řídit své vztahy s lékaři a nemocnicemi podle kvality poskytované péče.

 • ELEKTRONIZACE

  Zavedení jednotné, bezpečné a uživatelsky dostupné elektronizace zdravotnictví považuji do budoucna za nezbytné, neboť je velkým přínosem nejen z hlediska kontroly nejen pacientů, ale i lékařů. Nadto se sníží finanční náklady, dnes vynakládané na přebujelou byrokracii ve zdravotnictví, a elektronizace přispěje k většímu komfortu pacientů. Je sice dnes ještě zatížena určitými technickými problémy, ale ty budou jistě v krátké době vyřešeny.

 • FINANČNÍ OHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍKŮ

  Prosazuji cestu navýšení úhrad ze strany zdravotních pojišťoven jednodušší a průhlednější vyhláškou o úhradách, změnou sazebníku i novou tvorbu cen léků a zdravotnických prostředků.

 • BEZPLATNÉ ZDRAVOTNICTVÍ JE „CESTOU DO PEKLA“

  Chtěl bych všechny varovat před volebními sliby levicových stran, které slibují nadále pouze navyšovat výdaje na zdravotnictví. Současné příjmy ze zdravotního pojištění jsou ovlivněny dobrou ekonomickou situací a výjimečně vysokou zaměstnaností, která ale není do budoucna nijak zaručena. Druhý klíčový zdroj financování, státní rozpočet, hradí v podobě příspěvků za státní pojištěnce dnes již 60 % pojištění obyvatelstva, na které připadá 80 % spotřebované zdravotní péče.

  Toto krytí výpadků v příjmech ze zdravotního pojištění formou navyšování příspěvků na státní pojištěnce, jak dnes slibuje levice, je velmi krátkozraké a populistické a bude do budoucna pro státní rozpočet zcela neúnosnou zátěží. Slibované zcela bezplatné zdravotnictví je ,,cestou do pekla,“ jak se již dnes přesvědčila např. Velká Británie.

Alkoholik je člověk, který pije víc než jeho lékař.

Ostrava

Narodil jsem se v Ostravě-Porubě a bez dvouleté přestávky, kdy jsem bydlel v centru, jsem v tomto ostravském obvodě strávil 44 let. Až v roce 2006 jsem se s rodinou přestěhoval do nového domu v Krásném Poli. Jsem velký ostravský patriot a nikdy (i když jsem měl několik velmi lákavých příležitostí) bych své rodné město neopustil. Ostrava je pro mě nejkrásnější město na světě.

To, že se mnozí lidé na naše město dívají skrze prsty, je dáno skutečností, že nikdy Ostravu a její okolí pořádně nepoznali. Takovou historií průmyslu, jakou má Ostrava, se nemůže pochlubit žádné jiné město v naší republice. Ale Ostrava má nejen úžasné dějiny industriální; mnohé, někdy až tajemnem zavánějící skvosty let minulých ocení pouze místní rodák nebo ten, kdo se o život v Ostravě podrobně zajímá. Například málokdo ví, že Ostrava měla jednu z nejuznávanějších poboček Rotary klubu, nebo že Svrchovaný veliký komandér Alfons Mucha stál v roce 1935 u zrodu ostravské zednářské lóže Lux in tenebris, společně s redaktorem Českého slova Františkem Durďákem. Lóže funguje s určitou přestávkou dodnes.

Narodil jsem se v Ostravě, žiji v Ostravě a budu zde i pochován.

OSTRAVA NA 1. MÍSTĚ V KVALITĚ, DOSTUPNOSTI A FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní péče byla, je a stále bude veřejnou službou občanům.…

Proč kandiduji v podzimních volbách do ostravského zastupitelstva

Jako lékař se více než 20 let věnuji reprodukční medicíně…

Jsem velký ostravský patriot a nikdy bych své rodné město neopustil. Ostrava je pro mě nejkrásnější město na světě.

Kontakty

Pavel Čermák

Kancelář:

Sokolská třída 1204/8

702 00 Ostrava

Telefon: +420 602 527 743

E-mail: mudrpavelcermak@seznam.cz

ODS – oblastní sdružení Ostrava

Najdete mě také: Parlamentní Listy

Napište mi

Rád odpovím na Vaše dotazy.

Jméno*

Zpráva / dotaz*"

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.